Θέσεις Εργασίας για 1 Ψυχολόγο/Κοινωνιολόγο, 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 1 Νοσηλευτή στον ΟΚΑΝΑ. Αιτήσεις έως 30/5/2018 - Τα Νέα της Ειδικάς Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΟΚΑΝΑ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους/Κοινωνιολόγους, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική

Ψυχολόγοι/Κοινωνιολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Προκήρυξη: 1993/08.05.2018
Πόλη :Αθήνα
Θέση :
κατά το χρονικό διάστημα από 10.05.2018 έως και 30.05.2018 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 10.05.2018 ή που θα υποβληθούν μετά τις 30.05.2018, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτική Πρόσκληση (Ορθή επανακοινοποίηση)

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Αίτηση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!