ΑΣΕΠ Η Προκήρυξη για 588 Θέσεις στο Υπ. Δικαιοσύνης (θέσεις για 1 Ψυχολόγο, 5 ΠΕ Κοιν. Εργασίας, 2 ΤΕ Κοιν. Εργασίας 1 Ψυχίατρο κλπ) -www.newseae.gr

ΑΣΕΠ LOGO NEWSEAE.GR

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

--------------

Οι Θέσεις:

8 ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας

1 ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής

5 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

1 ΠΕ Ψυχολόγος

9 ΠΕ Σωφρονιστικών Ενηλίκων

2 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

5 ΤΕ Νοσηλευτικής

93 ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής φρούρησης

464 ΔΕ Φυλάκων


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!