Θέσεις για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, ψυχολόγο, νοσηλευτή κλπ για τις κατασκηνωσεις του Δήμου Τρίπολης. www.newseae.gr

Summer camp

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος.

Συγκεκριμένα:

    Ενός (1) αρχηγού, απόφοιτου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής σχολής
    Πέντε (5) πτυχιούχων ή φοιτητών σχολών Φυσικής Αγωγής

Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη.

    Δώδεκα (12) ομαδαρχών πτυχιούχων ή φοιτητών σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Ένας τουλάχιστον εξ’ αυτών θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.

    Ενός (1) ιατρού, και ελλείψει αυτού  νοσηλευτή
    Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού βοηθού νοσηλευτή
    Ενός (1) μάγειρα.
    Έξι (6) τραπεζοκόμων
    Δύο (2) καθαριστριών
    Ενός (1) φύλακα και
    Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και 17 Μαΐου 2018.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ- ΒΟΗΘ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ- ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!