Θέσεις Εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα & Διερμηνέα στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Λεβαδέων | NEWSEAE.GR

 ΛΕΒΑΔΕΩΝ logo

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Λιβαδειά 11/11/2019
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ) Αρ.Πρωτ.: 887
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ESTIA») ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η Κ.Ε.ΔΗ.Λ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης στους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας «ΕSΤΙΑ» στη Λιβαδειά για το έτος 2019, που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ. κατόπιν συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019,

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ( https://dimoslevadeon.gr - Σύνδεσμος: Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Προσφύγων) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση: Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά Τ.Κ 32131, 3ος Οροφος – Γραφείο Κ.Ε.ΔΗ.Λ. (Νο 6), Πληροφορίες Αθ. Κοϊτσάνου τηλ. 22613-50832, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
- Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς , το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 15/11/2019.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την αίτηση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!