Θέσεις Εργασίας Ψυχολόγου & Κοινωνικού Λειτουργού στο ΕΣΠ, Αθήνα | NEWSEAE.GR

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Greek Council for Refugees

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) προκηρύσσει μια θέση Ψυχολόγου και μία θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα :

 

1) Προκήρυξη θέση Ψυχολόγου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

  ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 231019

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Ψυχολόγος

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Ψυχολόγου στην Αθήνα, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Παροχή ψυχολογικών αξιολογήσεων/εκτιμήσεων σε θύματα trafficking.

 • Σύνταξη ψυχολογικών εκθέσεων.

 • Παροχή ψυχολογικής συμβουλευτικής & υποστήριξης σε θύματα trafficking.

 • Συνεργασία με Κοινωνικό Λειτουργό & Δικηγόρο για τη διαχείριση υποθέσεων trafficking.

 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ενημέρωση βάσης δεδομένων.

 • Τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου του.

 • Συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις της ομάδας αλλά και στις συναντήσεις συνεργαζόμενων φορέων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Προυπηρεσία 1 έτους τουλάχιστον.

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ.

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων.

 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα

Επιθυμητά προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία 2 ετών στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΨΧ PTH _231019 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  10/11/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

2) Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 231019

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Κοινωνικός/ή Λειτουργός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση Κοινωνικού/ης Λειτουργού στην Αθήνα για απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Αρμοδιότητες

 • Αξιολόγηση αναγκών & συμβουλευτική υποστήριξη επωφελούμενων.

 • Διαχείριση περιπτώσεων ιδιαίτερα ευάλωτων προσφύγων.

 • Δημιουργία ατομικού πλάνου παρέμβασης σε συνεργασία με τους επωφελούμενους.

 • Υποστήριξη σε περιστατικά με ιστορικό που σχετίζεται με τραυματικές εμπειρίες σεξουαλικής και έμφυλης Βίας (SGBV – related trauma)

 • Παραπομπή για ψυχολογική βοήθεια όταν απαιτείται.

 • Συνοδεία σε υπηρεσίες και συνεργασία/παραπομπές σε άλλους φορείς για δραστηριότητες κοινωνικοποίησης των ωφελούμενων.

 • Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ.

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως κοινωνικός/η λειτουργός 

 • Εμπειρία με ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας, ΛΟΑΤKI, θύματα trafficking.

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή/και άλλης γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων.

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο εργασίας.

 • Προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με διεπιστημονική ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΚΛ PTH _231019  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  10/11/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!