Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο ΚΔΗΦ Χαλανδρίου της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ | NEWSEAE.GR

ΠΕΓΚΑΠ NY NEWSEAE.GR

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002213, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Α. - μίας θέσης (1) Κοινωνικού Λειτουργού, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου,
μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται σε ισχύ και αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
www.pegkap.gr έως 29 Οκτωβρίου 2019.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, έως Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των υποψηφίων.

pdf pop

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!