Θέση Εργασίας Ψυχιάτρου, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, Επισκέπτριας υγείας, Νοσηλευτή στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ | NEWSEAE.GR

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΜΚΕ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
Χατζηχρήστου 36
Τρίπολη
Τ.Κ.22100
Τηλ.2710 223595
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.Kentroimerasamaltheia.com
ΕΡΓΟ 16-09-2019
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του ψυχιάτρου, μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του εργοθεραπευτή/τριας, μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του ψυχολόγου, μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του κοινωνικού/ης λειτουργού, μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα επισκέπτριας υγείας και μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του νοσηλευτή/τριας.

Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
• Να διαθέτει εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
• Να διαθέτει δυνατόν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτηση τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και τη θέση εργασίας για την οποία κατατίθεται ο φάκελος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες από 10.00π.μ.- 12.30μ.μ.

ΕΓΓΡΑΦΑ
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
• Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:
• Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
• Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοιας
• Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
• Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου.

PDF 150.150

 

 

 Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!