Θέσεις Εργασίας 13 ωρομισθίων: Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών Τεχνών Κοινωνικών Λειτουργών Λογοθεραπείας Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής κλπ στην ΚΕΔΝ Δήμου Ναυπακτίας | NEWSEAE.GR

 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Κ Ε Δ Ν
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου

Ανακοίνωση υπ΄αριθ. 144 / 2019
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
Για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ-δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ2014-2020, για τα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. της K.E.Δ.N.)
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (Κ.Ε.Δ.Ν.)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη εκτάκτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος (2019-2020) στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων ωρομισθίων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα – κριτήρια καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 22 1

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 33 2

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 44 3

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 44

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 55

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 66

Δήμοσ Ναυπακτίας Ψ9ΘΥΟΛΣΒ 51Σ 77

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας ( Δ/νση Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου Πλατανίτης Αντιρρίου Τηλ. 2634038111 Fax: 26340 38552 Πληρ. Κος Μάρκος Μυκωνιάτης), καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας περίληψης σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Δήμου Ναυπακτίας και της ανάρτησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΕΔΝ, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Αιτήσεις από 30/9/ έως 9/10/2019

 PDF EIKONA 2

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!