Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο ΕΣΠ, Θεσσαλονίκη | NEWSEAE.GR

 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Greek Council for Refugees

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 18_09_2019

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Κοινωνικός/ή Λειτουργός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Κοινωνικού Λειτουργού για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, για πλήρη απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Αρμοδιότητες

 • Ενημέρωση εξυπηρετούμενων, αξιολόγηση των αναγκών τους και συμβουλευτική υποστήριξη.

 • Σχεδιασμός εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης.

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού.

 • Παραπομπή σε υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις ανάλογα με το αίτημα.

 • Διαχείριση και follow up υποθέσεων.

 • Συνοδείες εξυπηρετούμενων σε επείγουσες καταστάσεις (νοσοκομεία, υπηρεσίες, ξενώνες κ.λ.π.).

 • Συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις της ομάδας αλλά και στις συναντήσεις συνεργαζόμενων φορέων.

 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ενημέρωση βάσης δεδομένων.

 • Παραπομπή και συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Ε.Σ.Π. για την υποστήριξη των υποθέσεων.

 • Τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου του.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας.

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως κοινωνικός/ή λειτουργός.

 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ.

 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα.

Επιθυμητά προσόντα

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων.

 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΚΛ ΘΕΣ/ΚΗ_180919 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  06/10/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!