Θέση Εργασίας για Επόπτη Ομάδας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Θεσσαλονίκη | NEWSEAE.GR

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) αναζητά Επόπτη Ομάδας στη Θεσσαλονίκη:

ΕΠΟ_180919

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 18_09_19

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Επόπτης Ομάδας

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό , το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Επόπτη Ομάδας για απασχόληση ορισμένου χρόνου με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Στόχος της θέσης είναι να προσφέρει επαγγελματική εποπτεία στο προσωπικό που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην διαχείριση περίπλοκων υποθέσεων προστασίας των προσφύγων. Το έργο θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε θεραπευτική υποστήριξη για το προσωπικό που ασχολείται με καταστάσεις υψηλού άγχους στο χώρο εργασίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάντλησης.

Καθήκοντα - αρμοδιότητες

 • Διεξαγωγή ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής με τους εργαζόμενους με σκοπό την υποστήριξη τους σε μηνιαία βάση.

 • Συμπλήρωση φόρμας δεδομένων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και προετοιμασία αναφοράς προς την Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας στο τέλος του προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα:            

 • Πτυχίο στην ψυχολογία, δημόσια υγεία, ή άλλο συναφές αντικείμενο.

 • Υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στην θεραπευτική υποστήριξη που προσφέρεται στα μέλη του προσωπικού.

 • Ικανότητα αξιολόγησης και ταυτοποίησης αναγκών κατάρτισης του προσωπικού.

 • Ενθάρρυνση ενός συνεργατικού και θετικού περιβάλλοντος εργασίας - το οποίο ενθαρρύνει τη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη.

 • Εξαιρετικές δεξιότητες ακρόασης, ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα.

 • Καλή γνώση H/Y (πακέτο εφαρμογών Microsoft Office).

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.

 • Εμπειρία στην παροχή εποπτείας προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων όπως ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, νομικών, διερμηνέων.

 • Εμπειρία στην εποπτεία του προσωπικού που εργάζεται στον ανθρωπιστικό τομέα για τους πρόσφυγες.

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΕΠΟ_180919  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  13/10/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!