ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Προκήρυξη θέσεων Οδηγών & Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων για τις ΣΜΕΑΕ - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 16571/16-07-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3/8/2018

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 16571/16-07-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών, για το σχολικό έτος 2018-19, από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2019.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», την Παρασκευή, 03.08.2018,για το Κιλκίς στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» την Παρασκευή 03.08.2018 και το Σάββατο 04.08.2018, για την Πιερία στις εφημερίδες «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» την Παρασκευή, 03.08.2018 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΗ των ΣΕΡΡΩΝ» την Παρασκευή, 03.08.2018 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 06.08.2018 έως και την Πέμπτη 16/08/2018.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και κατά τις ώρες 09:00 - 13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους υποψηφίους πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής).

Download this file (16571 ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2_2018 ΜΕ ΑΔΑ 66ΓΛ4653ΠΣ-6Υ2.pdf)16571 ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2_2018 ΜΕ ΑΔΑ 66ΓΛ4653ΠΣ-6Υ2.pdf    
Download this file (30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ.doc)30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ.doc    
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc    
Download this file (Υ.Δ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.doc)Υ.Δ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.doc    
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΟΔΗΓΟΙ_ΣΥΝΟΔΟΙ (1).doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΟΔΗΓΟΙ_ΣΥΝΟΔΟΙ (1).doc    
Download this file (ΦΕΚ 181Β_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟ.pdf)ΦΕΚ 181Β_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟ.pdf    
Download this file (ΦΕΚ 3459Β_ΩΡΑΡΙΟ.pdf)ΦΕΚ 3459Β_ΩΡΑΡΙΟ.pdf    

Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!