ΠΔΕ Αττικής Απόφαση 2018: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-19 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στις 5/9/2018, η Απόφαση του Περιφερεικού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση A βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Αθήνα, 5-9-2018

Αρ . Πρωτ. : Φ.22.1/13467

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Έχοντας υπόψη:

1.    Την υπ' αριθμ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β') «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».

2.    Την υπ' αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

3.    Την υπ' αριθμ. 101390/Δ3/19-6-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ, για το σχολικό έτος 2018-19»

4.    Τα υπ' αριθμ. 16298/20-7-2018 (ΔΔΕ Β' Αθήνας), 13702/6-7-2018 και 15200/31-8-2018 (ΔΔΕ Γ' Αθήνας), 10538/28-6-2018 (ΔΔΕ Δ' Αθήνας) και 16102/13-7-2018 (ΔΔΕ Πειραιά) έγγραφα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
εγκρίνουμε τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19, ως εξής:

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2018 19 2 Α

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2018 19 Β

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΝΤΟΣ

 

PDF ICON POPI

 

 

Δείτε εδώ την Απόφαση

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!