Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ & Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσ/κού - NEWSEAE.GR

 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1) Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ υπ’αρ.660/7/33090/7-8-17 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος Σχολ. περιόδου 2018-19
AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5824/342/13.10.2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ. 660/7/33090/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό ΟΠΣ 5002546, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αποφασίζει
1. Την έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ. 660/7/33090/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Oι υποψήφιοι, θα κληθούν μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων και βάσει των επιλογών που πραγματοποίησαν, να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στις αναθέσεις των ημερών που θα τους σταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τον χειρισμό θεμάτων που τυχόν θα ανακύψουν κατά την υλοποίηση της παρούσης Απόφασης.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ υπ’αρ.660/7/33090/7-8-17 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος Σχολ. περιόδου 2018-19

α) Έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ. 660/7/33090/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σχολικής περιόδου 2018-2019, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των υποψηφίων:

α) στις επιλογές των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους,

β) στο καθεστώς απασχόλησης και

γ) στις μέγιστες επιθυμητές ημέρες απασχόλησης.

β) Μέσω των αυτοματοποιημένων αναθέσεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που  έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την αποδοχή ή μη της ανάθεσης.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2018-2019

 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

2) Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκ/κού Προσ/κού υπ’αρ.660/6/33089/7-8-17 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν/ντος Σχολ.περιόδου 2018-19

α) Έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπ’αριθμ.660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σχολικής περιόδου 2018-2019, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των υποψηφίων:

α) στις επιλογές των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους,

β) στο καθεστώς απασχόλησης και

γ) στις μέγιστες επιθυμητές ώρες απασχόλησης.

β) Μέσω των αυτοματοποιημένων αναθέσεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που  έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την αποδοχή ή μη της ανάθεσης των διαθέσιμων διδακτικών ωρών.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!