ΨΗΦΙΣΜΑ προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ 

Πρωτοβουλία ενάντια στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γονείς, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ζητάμε να μην καταργηθούν τα ΚΕΔΔΥ, όπως δυστυχώς προβλέπεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η κατάργηση τους θα οδηγήσει στην υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση επί της ουσίας και αυτής τηs ελάχιστης ή υποτυπώδους ειδικής εκπαίδευσης που παρέχεται στη χώρα μας.

Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα έως σήμερα και καθόλου τυχαία όλο το οικοδόμημα του Υπουργείου που ονομάζεται ειδική αγωγή να στηρίζεται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ κα να μην υπάρχει ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα παροχών ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Τα ΚΕΔΔΥ, που ιδρύθηκαν ουσιαστικά με τον Ν.2817/2000 ως Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και μετονομάστηκαν σε ΚΕΔΔΥ με τον Ν.3699/2008 ήρθαν να συμπληρώσουν ένα τεράστιο κενό στον τομέα της εκπαιδευτικής διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες μέσα στα σχολεία τους.

Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός των ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ και η διεπιστημονικότητα τους αποτέλεσαν μεγάλη καινοτομία στην εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και τη διεθνή πρακτική στην ειδική εκπαίδευση, η οποιαδήποτε ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία αρχίζει και βασίζεται πάντα στην εκπαιδευτική διάγνωση και αξιολόγηση του, το δε πρόγραμμα του ελέγχεται ταχτικά και υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς του και από διεπιστημονική ομάδα.

Από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα τα ΚΔΑΥ- ΚΕΔΔΥ παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω και της έλλειψης στελέχωσης και υποστήριξης από το Υπουργείο έχουν αξιολογήσει και υποστηρίξει χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς προσφέροντας υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, το έργο των ΚΕΔΔΥ φαίνεται ότι δεν εκτιμάται από κάποιους παράγοντες εντός και εκτός του Υπουργείου, αφού η πρώτη προσπάθεια κατάργησης τους από το Υπουργείο αποπειράται το 2011-12. Τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν τότε μπροστά στη γενικευμένη αντίδραση εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων του αναπηρικού κινήματος.

Μια δεύτερη προσπάθεια κατάργησης των ΚΕΔΔΥ γίνεται και τώρα από το Υπουργείο Παιδείας με την πρόφαση της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και τα ΚΕΔΔΥ αφομοιώνονται στα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης) μαζί με σειρά άλλων υπηρεσιών διαφορετικού προσανατολισμού και αντικειμένων. Τα ΚΕΣΥ είναι συγκεντρωτικές, δαιδαλώδεις με πολλαπλές ευθύνες και καθήκοντα υπηρεσίες, οι οποίες μεταθέτουν την απόλυτη ευθύνη της στήριξης των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Προωθείται μια άκρως αντιεπιστημονική και επικίνδυνη αντίληψη θεωρώντας ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κοινά επιστημονικά πεδία και μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές!

Το Ψήφισμα


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!