Η Απάντηση Γαβρόγλου στη Βουλή για τον τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα ειδικά δημοτικά και νηπιαγωγεία - www.newseae.gr

ΒΟΥΛΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1

Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου απάντησε στην αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές της ΝΔ, Νίκη Κ. Κεραμέως, Μαρία Αντωνίου, Γιάννη Ανδριανό και Χρήστο Κέλλα σχετικά με τη διάταξη που καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά σχολεία.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υπουργού Παιδείας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικών Σχολείων Άμφισσας και της Διευθύντριας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας, τις οποίες κατέθεσαν ως Αναφορά οι Βουλευτές κ. Νίκη Κ. Κεραμέως, κ. Μαρία Αντωνίου, κ. Γιάννης Ανδριανός και κ. Χρήστος Κέλλας σχετικά με διάταξη του Ν.4452/2017 που καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα των ειδικών νηπιαγωγείων και ειδικών δημοτικών σχολείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ.603/1982 (117 τ.Α΄), τα ειδικά δημοτικά σχολεία κατατάσσονται ως εξής, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού και του αριθμού των μαθητών, κατά τάξη:
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
1 5-8 Μονοθέσιο
2 9-16 Διθέσιο
3 17-24 Τριθέσιο
4 25-32 Τετραθέσιο
5 33-40 Πενταθέσιο
6 41-48 Εξαθέσιο
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (199 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.4368/2016 (21 τ.Α΄) και με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (17 τ.Α΄): «Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Επίσης, με το άρθρο 82 του Ν.4368/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», το άρθρο 4 του Π.Δ.603/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων» 1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η ίδια με αυτή των δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης. 2. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή β) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή γ) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώριση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και τη δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου».

Κατόπιν των ανωτέρω, με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις προκύπτει σαφής βελτίωση του τρόπου εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθότι μειώνεται ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες για τη λειτουργία των τμημάτων και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών για την ορθή λειτουργία των ειδικών σχολείων.

Συνεπώς, γίνεται δυνατή η καλύτερη εφαρμογή των απαραίτητων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Επίσης, δεν προκύπτει από κανένα σημείο των διατάξεων μείωση του αριθμού των τμημάτων, ούτε του αριθμού των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά.

Τέλος, όσον αφορά στη στελέχωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σας ενημερώνουμε, ότι μετά από εντατική και συστηματική προετοιμασία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατά το τρέχον σχολικό έτος, στελεχώθηκαν επαρκώς και λειτούργησαν απρόσκοπτα οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (4/9/2017), τοποθετήθηκαν 2.521 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι στις απόλυτες προτεραιότητες του Υπουργείου και θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της γενικότερης πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει, για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 Η Απάντηση σε pdf

H Ερώτηση σε pdf


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!