ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΥΣΕΕΠ: Ενημέρωση για τα 5 Στάδια της διαδικασίας των αιτήσεων για μόνιμο διορισμό και άλλα θέματα | NEWSEAE.GR

ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΥΣΕΕΠ

Ενημέρωση για τα 5 Στάδια της διαδικασίας των αιτήσεων για μόνιμο διορισμό και άλλα θέματα, από τους Αιρετούς Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Των Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωσή μας:

Τα 5 Στάδια της διαδικασίας των αιτήσεων για μόνιμο διορισμό

Στάδιο 1: Θα εκδοθεί, πιθανά εντός του Μαρτίου,  η Προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π. για υποβολή αιτήσεων για σύνταξη Πινάκων για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εικάζουμε πως θα είναι εικοσαήμερος(20).

Στάδιο 2: Την επόμενη ημέρα θα κοινοποιηθεί η σχετική Απόφαση - Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας.

Στάδιο 3: α) οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν τα χαρτιά τους, τα επιπλέον αυτών που ήδη είναι κατατεθειμένα,  στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες θα τα καταγράψουν και

β) οι συνάδελφοι Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα καταθέσουν τα χαρτιά τους, τα επιπλέον αυτών που ήδη είναι κατατεθειμένα, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.), οι οποίες θα τα καταγράψουν.

Στάδιο 4: Αμέσως μετά θα εισέλθουν με κωδικούς ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π., όπου και θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν μία(1) αίτηση για κατάταξη στους Πίνακες.

Δύο(2) αιτήσεις θα μπορέσουν να υποβάλλουν σε μεταγενέστερη φάση, όταν θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης προτιμήσεων,  μια(1) για μόνιμο διορισμό και μια(1) για πρόσληψη ως αναπληρωτής/τρια.

Στάδιο 5:   Τα παραπάνω, αίτηση κ.λ.π.,  θα πρέπει να αποσταλούν από τους υποψηφίους με ταχυδρομική επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π..

Άδεια ανατροφής τέκνου σε αναπληρώτριες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 40 - 04.03.2019, ο νόμος 4599/2019 με το άρθρο 26 για την άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Αναμένεται τώρα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Εφαρμοστική - Διευκρινιστική Εγκύκλιος, η οποία ελπίζουμε να απαντήσει σε αρκετές απορίες συναδέλφων.

Μεταφορά προϋπηρεσίας από γενική στην Ειδική Αγωγή

Δείτε αναλυτικά

Νέες Οργανικές Θέσεις  Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο βρίσκεται σε φάση διεκπεραίωσης της σύστασης των νέων Οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ώστε να ακολουθήσει η Εγκύκλιος των Μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2019-20.

Υπενθυμίζουμε πως την απόφαση για το ποιές οργανικές θέσεις θα συσταθούν θα την πάρει το Υπουργείο Παιδείας, αφού συνεκτιμήσει την πρόταση της Επιτροπής που συνεστήθη για το σκοπό αυτό, αλλά και τις προτάσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας.

Μετατάξεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Ζητήσαμε από το Υπουργείο να πάρει θέση επί του ζητήματος των Μετατάξεων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ενεργοποιώντας τις διατάξεις των νόμων.

Συνεδρίασεις Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Λόγω της ενασχόλησης του Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με τα επείγοντα θέματα της Προκήρυξης των μόνιμων διορισμών, αναβάλλονται οι συνεδριάσεις του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εν ευθέτω χρόνω.

Οι Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Βασίλης Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!