Αρχική » Υ.Α. ΦΕΚ B 3233/2018 Κατανομή στα ΚΕΣΥ κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών ΕΑΕ, β) ΕΕΠ & γ) εκπαιδευτικών Β/θμιας στην συμβουλευτική & επαγγελματικό προσανατολισμό – NEWSEAE.GR.

Υ.Α. ΦΕΚ B 3233/2018 Κατανομή στα ΚΕΣΥ κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών ΕΑΕ, β) ΕΕΠ & γ) εκπαιδευτικών Β/θμιας στην συμβουλευτική & επαγγελματικό προσανατολισμό – NEWSEAE.GR.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 3233/2018, η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας  με θέμα:
”Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό”.

Η Απόφαση ορίζει:

Άρθρο 1
1. Κατανέμουμε τις θέσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) που συστάθηκαν κατά κλάδο σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της χώρας, ως εξής:

Υ.Α 2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΣΥ 1

Υ.Α 2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΣΥ 2

Άρθρο 2
1. Κατανέμουμε τις θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που συστάθηκαν κατά κλάδο σύμφωνα με την περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της χώρας, ως εξής:

Υ.Α 2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΣΥ 3 ΕΕΠ

Υ.Α 2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΣΥ 4 ΕΕΠ 2

Υ.Α 2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΣΥ 5 ΕΕΠ 3

2. α) Οι θέσεις που αφορούν στους εκπαιδευτικούς ΠΕ31 με εξειδίκευση στους τυφλούς μαθητές καλύπτονται από μέλη Ε.Ε.Π. εξειδικευμένα είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών.
Οι θέσεις που αφορούν στους εκπαιδευτικούς ΠΕ31 με εξειδίκευση στους κωφούς μαθητές καλύπτονται από μέλη Ε.Ε.Π. εξειδικευμένα στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών.
β) Μια εκ των θέσεων του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και μία εκ των θέσεων ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης αντίστοιχα (σύνολο 4 θέσεις) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Άρθρο 3
1. Κατανέμουμε τις θέσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που συστάθηκαν σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της χώρας, ως εξής:

Υ.A. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1

Υ.Α. ΦΕΚ B 3233 2018 Κατανομή στα ΚΕΣΥ. 2

Υ.Α. ΦΕΚ B 3233 2018 Κατανομή στα ΚΕΣΥ. TELOS

 

pdf pop

 

 

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση