Αρχική » Υ.Α. ΦΕΚ B 1296/2019 ”Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες” | NEWSEAE.GR

Υ.Α. ΦΕΚ B 1296/2019 ”Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες” | NEWSEAE.GR

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2019 Β΄/16-4-2019 η υπ’ Αριθμ. 40326/Ε4 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα: ”Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες”.

Η Απόφαση ορίζει:

Ανακατανέμουμε τις οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Y.A 2019 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΕΠ

Y. Α. 2

Y.A 3

 

pdf l

 

 

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση