Αρχική » Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην ΜΕΤΑδραση, Χίος | NEWSEAE.GR

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην ΜΕΤΑδραση, Χίος | NEWSEAE.GR

METADRASH NEWSEAE.GR

METADRASH NEWSEAE.GR

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Χίο.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά και εφήβους ή/και σε κοινοτικές δομές φροντίδας
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο: πρωί, απόγευμα, βράδυ)

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το παιδί
 • Μόνιμη κατοικία στη Χίο
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο hr@metadrasi.org με τίτλο «ΚΛ Χίος 2020» έως τις 13 Φεβρουαρίου 2020.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.