Αρχική » Θέση Εργασίας για Ψυχίατρο στο ΕΠΙΨΥ, Αθήνα | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θέση Εργασίας για Ψυχίατρο στο ΕΠΙΨΥ, Αθήνα | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΕΠΙΨΥ

ΕΠΙΨΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ψυχιάτρο

Το ΕΠΙΨΥ αναζητά ψυχίατρο για απασχόληση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 8ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, με έδρα στην οδό Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα (Παπάγου).

Η απασχόληση θα έχει τη μορφή σύμβασης έργου, τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως. Το ακριβές πρόγραμμα απασχόλησης (ημέρες και ώρες) θα συγκεκριμενοποιηθεί σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου, ενδέχεται δε να περιλαμβάνει και κάποιες ώρες απογευματινής απασχόλησης Δευτέρα ή Τετάρτη, έως τις 18.00 μμ.

Στα προσόντα που θα εκτιμηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποδεδειγμένη εμπειρία σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μόνο αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, είτε στη Γραμματεία του ΕΠΙΨΥ, δια ζώσης ή ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mhc@epipsi.eu, το αργότερο έως 17/2/2020.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προεπιλογή με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξη με την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή που έχει συστήσει το ΕΠΙΨΥ μεταξύ των προεπιλεγέντων υποψηφίων.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για τις αναγραφόμενες πληροφορίες του βιογραφικού σημειώματος.