Αρχική » Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου πτυχ. Ψυχιάτρου, Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού στο Σωματείο ”Ικελος”, Αθήνα | NEWSEAE.GR

Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου πτυχ. Ψυχιάτρου, Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού στο Σωματείο ”Ικελος”, Αθήνα | NEWSEAE.GR

ΙΚΕΛΟΣ

 ΙΚΕΛΟΣ

Το Σωματείο “Ικελος” για στεγαστική δομή στην Αθήνα αναζητεί κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπευθύνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας.

Απαραίτητα Προσόντα

Ειδικότητα Ψυχιάτρου, Ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Τεκμηριωμένη εμπειρία (ένσημα, συμβάσεις εργασίας, κτλ.) τουλάχιστον 2 χρόνων στη διεύθυνση
εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας ή μονάδων και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή (δετή) εργασιακή
εμπειρία σε ανάλογες μονάδες

Επιθυμητά Προσόντα

Συναφές Μεταπτυχιακό

Πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ

Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Συνεκτιμημένα προσόντα

Εμπειρία στην διαχείριση Έργων

Εμπειρία στην επικοινωνία με Δημοσίους και Ιδιωτικούς Φορείς

Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
Περαιτέρω εκπαιδεύσεις

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

Ικανότητες Επικοινωνίας

Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

Ηγετικές Ικανότητες

Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και δικτύωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@somateio-ikelos.gr με τίτλο “Θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου Στεγαστικής Δομής Αθήνα”.

Αιτήσεις έως 10/2/2020