Αρχική » Θέσεις Εργασίας Ψυχολόγου και Τοπικού Συντονιστή στην ΜΕΤΑδραση | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Θέσεις Εργασίας Ψυχολόγου και Τοπικού Συντονιστή στην ΜΕΤΑδραση | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

METADRASH NEWSEAE.GR

METADRASH NEWSEAE.GR

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγο στη Λέσβο και τοπικό συντονιστή διερμηνέων στη Χίο.

1) Ζητείται Ψυχολόγος στη Λέσβο

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγο για να ενισχύσει τις δράσεις προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λέσβο, με σκοπό τη στήριξη και τη συμβουλευτική των Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων Ανηλίκων/Επιτρόπων σε θέματα διαχείρισης ασυνόδευτων ανηλίκων.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριετής, σε απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία σε εργασία με παιδιά και εφήβους
• Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
• Ικανότητα επικοινωνίας και εμπειρία σε διοργάνωση και συντονισμό ομάδων
• Ικανότητα εργασίας κάτω από πιεστικές συνθήκες
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Δίπλωμα οδήγησης

Επιπλέον συνεκτιμώνται:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική ή σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
• Μόνιμη διαμονή στη Λέσβο

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org αναγράφοντας στον τίτλο του email τον κωδικό “Ps_Lesvos09” μέχρι τις 13/09/2019.

 

2) Ζητείται Τοπικός Συντονιστής στη Χίο

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά τοπικό συντονιστή διερμηνέων για να απασχοληθεί στη Χίο.

Αρμοδιότητες:
• Συντονισμός και εποπτεία ομάδας διερμηνέων στο σημείο και κάλυψη των αναγκών διερμηνείας των φορέων
• Παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης προς νεοπροσλαμβανόμενους διερμηνείς αναφορικά με την αποστολή, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους στο πεδίο
• Συνεργασία και συναντήσεις με τους διερμηνείς για την επίλυση των προβλημάτων του πεδίου
• Καθορισμός του προγράμματος εργασίας και του χρονοδιαγράμματος των διερμηνέων όπου αυτό απαιτείται
• Παρακολούθηση της ομάδας για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Διερμηνέων και των Αρχών της Οργάνωσης
• Ημερήσια συμπλήρωση ηλεκτρονικού και φυσικού παρουσιολογίου και αποστολή των αρχείων στην ομάδα έργου
• Αποστολή ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών
• Συνεργασία με την ομάδα έργου για την παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών διερμηνείας και τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του σημείου
• Καταγραφή και αποστολή των εξοδολογίων σχετικά με τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης της ομάδας του σημείου, όπου αυτό απαιτείται
• Συνεργασία με την τοπική κοινωνία
• Συμμετοχή στις συναντήσεις φορέων του σημείου

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ανθρωπιστικών/κοινωνικών/ πολιτικών επιστημών
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
• Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
• Δίπλωμα οδήγησης
• Προϋπηρεσία σε θέσεις εργασίας σχετικές με διαχείριση και συντονισμό ομάδας
• Ικανότητα οργάνωσης, συνεργασίας, επικοινωνίας και διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης
• Συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώσεις σχετικές με τις διαδικασίες του Ασύλου και της μετανάστευσης
• Προϋπηρεσία σε άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό
• Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με hr@metadrasi.org ένδειξη στο θέμα ΤΣ –Χίος, έως τις 13 Σεπτέμβρη 2019.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.