Αρχική » Θέσεις Εργασίας Μουσικοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Περιστέρι | NEWSEAE.GR

Θέσεις Εργασίας Μουσικοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Περιστέρι | NEWSEAE.GR

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ NEWSEAE.GR

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ NEWSEAE.GR

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναζητά Μουσικοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή στο Περιστέρι Αττικής:

1) Πρόσληψη Μουσικοθεραπευτή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

 Μίας (1) θέσης εργασίας στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) «Ηλίανθος» στο Περιστέρι με ειδικότητα:
Μουσικοθεραπευτής (πρωινό ωράριο)
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου με πιθανότητα ανανέωσης.

Α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
• Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ
• Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Β. Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται παρακάτω:

• Εκπαίδευση Μουσικοθεραπείας
• Πτυχίο συναφές με την ειδικότητα της Μουσικοθεραπείας ή την Ειδική Αγωγή
• Γνώση των ΔΑΦ.
• Κλινική εμπειρία.
• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν τη σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης στους υποψηφίους που τελείωσαν την ειδικότητα και είναι σε αναμονή έκδοσης του τίτλου επίσημα δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης πρόσληψης με τα δικαιολογητικά που έχουν και δύναται να το καταθέσουν αργότερα συμπληρωματικά.
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilianthos@kpechios.gr με τίτλο: ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 21/02/2020.
Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Ηλίανθου καθημερινά 13:00 -21:00 στο τηλέφωνο 210-5782341 .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ
Π. Σιδηροφάγη

 

2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:
-Μίας (1) θέσης εργασίας στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης
ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) «Ηλίανθος» στο Περιστέρι με
ειδικότητα:

Λογοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης).Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 16:00-21:00 και Παρασκευή 13:30-15:00.
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
• Αίτηση Υποψηφιότητας EΔΩ
• Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Β. Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται παρακάτω:
• Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Γνώση των ΔΑΦ.
• Κλινική εμπειρία.
• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν τη σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης στους υποψηφίους που τελείωσαν την ειδικότητα και είναι σε αναμονή έκδοσης του τίτλου επίσημα δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης πρόσληψης με τα δικαιολογητικά που έχουν και δύναται να το καταθέσουν αργότερα συμπληρωματικά.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilianthos@kpechios.gr με τίτλο: ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 29/02/2020.
Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Ηλίανθου καθημερινά 13:00 -21:00 στο τηλέφωνο 210-5782341 .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ
Π. Σιδηροφάγη