Αρχική » Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Προσωπικού κλπ στην ΕΠΕΚΑ | NEWESEAE.GR

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Προσωπικού κλπ στην ΕΠΕΚΑ | NEWESEAE.GR

ΕΠΕΚΑ

ΕΠΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  20 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων» (Κωδικό ΟΠΣ: 5003498).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και την 17/02/2020.

  1. Ανακοίνωση 

  2. Παράρτημα ανακοίνωσης 

  3. Ειδικό παράρτημα (Α1) 

  4. Εντυπο ΣΟΧ