Αρχική » Θέσεις Εργασίας για Ψυχολόγο και Φροντιστές/Φροντίστριες στην ΜΕΤΑδραση | NEWSEAE.GR

Θέσεις Εργασίας για Ψυχολόγο και Φροντιστές/Φροντίστριες στην ΜΕΤΑδραση | NEWSEAE.GR

METADRASH NEWSEAE.GR

METADRASH NEWSEAE.GR

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά τις κάτωθι θέσεις εργασίας:

1) Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγο για απασχόληση στην Κω.

Αρμοδιότητες :

 • Διεξαγωγή ατομικών συνεδριών για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και τρόπων θεραπείας τους
 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών συνεδριών σε τακτική βάση και παραπομπές σε άλλες ειδικότητες
 • Οργάνωση εβδομαδιαίων συναντήσεων με το υπόλοιπο προσωπικό για διαχείριση των υποθέσεών τους
 • Εβδομαδιαίες εποπτείες στο προσωπικό
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολόγου (ΑΕΙ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Ψυχολόγος
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Οργανωτικότητα  και σωστή αντίληψη των δράσεων της Οργάνωσης
 • Εργασία κάτω από πιεστικές συνθήκες

Επιθυμητά Προσόντα :

 • Προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το παιδί

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  με ένδειξη στο θέμα ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΚΩΣ-2020, έως 6 Φεβρουαρίου 2020.

 

2) Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Φροντιστής/Φροντίστρια για απασχόληση στη Σάμο.

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων που φιλοξενούνται, βοήθεια στην προσωπική τους υγιεινή και διασφάλιση της προστασίας τους
 • Δημιουργία ενός σχεδίου συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο, σε συνεργασία με την ψυχοκοινωνική ομάδα
 • Ψυχολογική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, οργάνωση συναντήσεων ιατρικής περίθαλψης και σχετική συνοδεία τους
 • Συντονισμός καθημερινών δραστηριοτήτων των ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Παρακολούθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Συντονισμός με την ψυχοκοινωνική ομάδα για την ικανοποίηση των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο: πρωί, απόγευμα, βράδυ)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη φροντίδα ανηλίκων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

Επιπλέον Προσόντα :

 • Γνώση Αραβικών, Γαλλικών, Φαρσί/Νταρί
 • Προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό
 • Μόνιμη κατοικία στη Σάμο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  με ένδειξη στο θέμα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ- ΣΑΜΟΣ-2020, έως 6 Φεβρουαρίου 2020.

 

3) Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Φροντιστή/Φροντίστρια για απασχόληση στην Κω.

Αρμοδιότητες :

 • Καθημερινή φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων που φιλοξενούνται, βοήθεια στην προσωπική τους υγιεινή και διασφάλιση της προστασίας τους
 • Δημιουργία ενός σχεδίου συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο, σε συνεργασία με την ψυχοκοινωνική ομάδα
 • Ψυχολογική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, οργάνωση οποιωνδήποτε συναντήσεων ιατρικής περίθαλψης και σχετική συνοδεία τους
 • Συντονισμός καθημερινών δραστηριοτήτων των ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Παρακολούθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Συντονισμός με την ψυχοκοινωνική ομάδα για την ικανοποίηση των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο: πρωί, απόγευμα, βράδυ)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη φροντίδα ανηλίκων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

Επιθυμητά Προσόντα :

 • Γνώση Γαλλικών, Αραβικών, Νταρί, Ουρντού
 • Προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό
 • Μόνιμη κατοικία στην Κω

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ- ΚΩΣ-2020, έως 6 Φεβρουαρίου 2020.