Αρχική » ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου: Ανακοίνωση για τις Προσλήψεις ΕΕΠ & ΕΒΠ | NEWSEAE.GR

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου: Ανακοίνωση για τις Προσλήψεις ΕΕΠ & ΕΒΠ | NEWSEAE.GR

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 200

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2019-2020