Αρχική » ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη Προϊσταμένου ΚΕΣΥ – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη Προϊσταμένου ΚΕΣΥ – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη Προϊσταμένου ΚΕΣΥ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:

6ΥΓ84653ΠΣ-ΩΞΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ KEΣΥ.doc