Αρχική » ΠΔΕ Αττικής: Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών | NEWSEAE.GR

ΠΔΕ Αττικής: Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών | NEWSEAE.GR

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
 
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 

ΑΘΗΝΑ 26-11-2019 ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ