Αρχική » Οδηγός για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οδηγός για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑ

Η ομάδα νομικών και ψυχολόγων και άλλων ειδικών Ψυχικής Υγείας του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» δημιούργησε έναν πλήρη και εύχρηστο Οδηγό για τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑ

Ο Οδηγός αυτός θα δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου οι φορείς ψυχικής υγείας και οι επαγγελματίες του χώρου να είναι σε θέση να ενημερώνουν τα άτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία για τα δικαιώματά τους και να τα υποστηρίζουν να δράσουν νομικά και από την άλλη, να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και να αγωνίζονται για επιπλέον πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Το Πρόγραμμα «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» υλοποιήθηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων και την υποστήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο ήταν μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος ήταν το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

PDF 130

Δείτε τον οδηγό εδώ