Αρχική » Εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (8/11/2018) | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (8/11/2018) | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Ειδική Αγωγή ΥΠΠΕΘ: Διαβίβαση 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παναγιώτης Κασσιανός με έγγραφό του στις 21/5/2019 και θέμα: Διαβίβαση Εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων”, αναφέρει:
”Εξ αφορμής της επικαιροποίησης των Πιστοποιημένων Ιατροπαιδαγωγικών Υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο» αναφορικά με τη διάγνωση και τη χορήγηση βεβαιώσεων σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες σας προωθούμε εκ νέου τον αντίστοιχο πίνακα που αφορά στις Πιστοποιημένες Μονάδες του Υπ.Υγείας για τον ίδιο σκοπό”.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Κασσιανός

Το έγγραφο

Ακολουθεί ο Πίνακας με τον επικαιροποιημένο πίνακα (8/11/2018) των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων του Υπουργείου Υγείας που εκδίδουν Πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ