Αρχική » Δωρεάν 4285 Ψηφιακά Πανεπιστημιακά Μαθήματα για όλους από την OpenCours.gr | NEWSEAE.GR

Δωρεάν 4285 Ψηφιακά Πανεπιστημιακά Μαθήματα για όλους από την OpenCours.gr | NEWSEAE.GR

OPEN COURSES ANOIKTA ΜΑΘΗΜΑΤΑ

OPEN COURSES ANOIKTA ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4285 Δωρεάν Ψηφιακά μαθήματα από 26 ακαδημαϊκά ιδρύματα από 4507 Διδάσκοντες για όλους, χωρίς εγγραφή και χωρίς όριο αριθμού μαθημάτων, προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα opencourses.gr

Η πλατφόρμα opencourses.gr προσφέρεται από τo Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, που είναι μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (20 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ). 

Αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας των ΑΕΙ και των στελεχών τους προκειμένου να καταγράφονται οι κοινές ανάγκες, σχεδιάζονται και υλοποιούνται κοινές λύσεις μέσω οικονομίας κλίμακας και να πραγματοποιείται ανταλλαγή και διάχυση τεχνογνωσίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα opencourses.gr είναι μια δωρεάν και ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την κάλυψη κάθε εκπαιδευτικής ανάγκης.

 Tα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα  απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν αυτές που ήδη έχουν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας έχουν προσαρμοστεί για το ψηφιακό περιβάλλον και είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ανοικτά μαθήματα που σας ενδιαφέρουν στο opencourses.gr, την Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), με σκοπό να υποστηρίξει τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα (ΑΨΜ) που παρέχονται από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανά την Ελλάδα. Αναζητήστε το ανοικτό μάθημα που σας ενδιαφέρει ανά ίδρυμα, ανά θεματική περιοχή ή χρησιμοποιώντας «λέξεις – κλειδιά» και εφόσον βρείτε εκείνο του ενδιαφέροντός σας, στην ταυτότητα του μαθήματος στο δεξί μέρος της οθόνης, επιλέξτε «Επισκεφθείτε το μάθημα».

Εναλλακτικά, εάν ενδιαφέρεστε για προσφερόμενα ανοικτά μαθήματα από κάποιο συγκεκριμένο ΑΕΙ, μπορείτε να επισκεφθείτε απευθείας την αντίστοιχη ιδρυματική ιστοσελίδα ανοικτών μαθημάτων. Δείτε την αναλυτική λίστα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία παρέχουν ανοικτά μαθήματα.

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού.

Προσφέρουν νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

Αναζήτηση μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό Ίδρυμα

Αναζήτηση μαθημάτων ανά θεματική Περιοχή