Αρχική » Νομοθεσία » Νομοθεσία για Ειδική Αγωγή » Προεδρικά Διατάγματα Ειδικής Αγωγής

Προεδρικά Διατάγματα Ειδικής Αγωγής

Λοιπά Προεδρικά διάταγματα Ειδικής Αγωγής

Π.Δ. 79/2017 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών Π.Δ. 49/2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών Π.Δ. 12/2009 Τροποποίηση του Π.Δ. 60-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Π.Δ. 91/2005 Τροποποίηση… Περισσότερα »Λοιπά Προεδρικά διάταγματα Ειδικής Αγωγής