Αρχική » Νομοθεσία » Νομοθεσία για ΑμεΑ » Νόμοι ΑμεΑ

Νόμοι ΑμεΑ

Άλλοι Νόμοι για ΑμεΑ

  ΝΟΜΟΣ 4488/2017 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ΑΜΕΑ και λοιπές διατάξεις (άρθρα 61-68 –(αρθ.65 παρ.2 αναγνωρίζεται η Νοηματική Γλώσσα ως ισότιμη με την ελληνική, παρ 3… Περισσότερα »Άλλοι Νόμοι για ΑμεΑ