Αρχική » Νομοθεσία » Γενική Νομοθεσία » Υπουργικές Αποφάσεις Γενικής Νομοθεσίας

Υπουργικές Αποφάσεις Γενικής Νομοθεσίας

Υ.Α. ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΥΑ ΦΕΚ B 4551/2019 Καθορισμός των όρων & των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 4551 – 13.12.2019 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα: ”Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού… Περισσότερα »ΚΥΑ ΦΕΚ B 4551/2019 Καθορισμός των όρων & των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 | NEWSEAE.GR

Υ.Α. ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΥΑ 2791/2019 Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε με ΦΕΚ B 2791/2019 η Αριθμ. οικ. 30061/563 η ΚΥΑ με θέμα ”Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών”.            Δείτε εδώ την ΚΥΑ… Περισσότερα »ΚΥΑ 2791/2019 Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών | NEWSEAE.GR

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Υ.Α. ΦΕΚ B’ 2745/2019 ”Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής” | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ B 2745/2019 (3 Ιουλίου 2019) η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας με Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.48900 και θέμα: ”Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής”.       Δείτε εδώ την Υπουργική… Περισσότερα »Υ.Α. ΦΕΚ B’ 2745/2019 ”Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής” | NEWSEAE.GR

Ψυχολόγος

Υ.Α. 2019 Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων & Δελτίο Τύπου του Δ.Σ. Συλλόγου των Ψυχολόγων – ΣΕΨ | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 2344/2019 (18 Ιουνίου 2019) η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984, με τίτλο Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων. Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει: Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ… Περισσότερα »Υ.Α. 2019 Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων & Δελτίο Τύπου του Δ.Σ. Συλλόγου των Ψυχολόγων – ΣΕΨ | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ LOGO

ΚΥΑ ΦΕΚ B 1344/2019 ”Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ Τεύχος B’ 1344/19.04.2019 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με ‘Αριθμ. Δ14 /15834/237 και θέμα: ”Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας”. Η Απόφαση ορίζει Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Σε κάθε Οργανισμό… Περισσότερα »ΚΥΑ ΦΕΚ B 1344/2019 ”Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” | NEWSEAE.GR

ΥΓΕΙΑ

ΚΥΑ ΦΕΚ B 1029/2019 ”Σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας” | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β η ΚΥΑ ΦΕΚ B 1029/2019 (27/3/2019), με Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ. 19725 και θέμα: ”Σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας”. Η Απόφαση ορίζει τη… Περισσότερα »ΚΥΑ ΦΕΚ B 1029/2019 ”Σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας” | NEWSEAE.GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υ.Α. ΦΕΚ B 365/2019 Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως με ΦΕΚ B 365 (12 Φεβρουαρίου 2019) η Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 5667 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: ”Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής… Περισσότερα »Υ.Α. ΦΕΚ B 365/2019 Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας | NEWSEAE.GR

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υ.Α. ΦΕΚ B 173/2019 ”Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους & τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 173/2019 – 30/1/2019, η υπ΄Αριθμ. οικ. 4241/127, Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευτυχίας Αχτσιόγλου με θέμα: ”Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και… Περισσότερα »Υ.Α. ΦΕΚ B 173/2019 ”Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους & τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας | NEWSEAE.GR

AΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27 12 2018 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΙΟ ΤΟΜΕΑ 2019

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 27/12/2018: «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 220/2018 (28/12/2018) η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 23 της 27.12.2018 με θέμα: Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποφασίζει:Παρατείνεται από την… Περισσότερα »Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 27/12/2018: «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» | NEWSEAE.GR

Άλλες Υπουργικές Αποφάσεις Γενικής Νομοθεσίας

Υ.Α. ΦΕΚ B 231/2018 Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases) ΚΥΑ ΦΕΚ 57/2018 Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού Υ.Α. Β 4640/2017 Εξειδίκευση των κριτηρίων… Περισσότερα »Άλλες Υπουργικές Αποφάσεις Γενικής Νομοθεσίας