Αρχική » Νομοθεσία » Γενική Νομοθεσία » Προεδρικά Διατάγματα Γενικής Νομοθεσίας

Προεδρικά Διατάγματα Γενικής Νομοθεσίας

ΝΟΜΟΙ Π.Δ. Υ

Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ A 119/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ A 119/2019 με τίτλο: ”Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων ”.      … Περισσότερα »Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ A 119/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων | NEWSEAE.GR