Αρχική » Νομοθεσία » Γενική Νομοθεσία » Νόμοι Γενικής Νομοθεσίας

Νόμοι Γενικής Νομοθεσίας

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Νόμος 4590/2019 ”Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης & άλλες διατάξεις”. | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ (Α´ 17/7.2.2019), ο Νόμος 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.». Ο Νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν: Τη… Περισσότερα »Νόμος 4590/2019 ”Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης & άλλες διατάξεις”. | NEWSEAE.GR

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΦΕΚ A 9/2019 (25.01.2019) Η Συμφωνία των Πρεσπών | NEWSEAE.GR

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 9/2019 25/1/2019 η Τελική Συμφωνία των Πρεσπών με τίτλο ”Τελική Συμφωνία για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη… Περισσότερα »ΦΕΚ A 9/2019 (25.01.2019) Η Συμφωνία των Πρεσπών | NEWSEAE.GR

ΝΟΜΟΣ

Νόμος 4549/2018 (Πολυνομοσχέδιο) – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 105/2018 14.06.2018), ο Νόμος 4549/2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”. Ο νόμος… Περισσότερα »Νόμος 4549/2018 (Πολυνομοσχέδιο) – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΝΑΔΟΧΗ

Νόμος 4538/2018 ”Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις” – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Α 85/16.05.2018) ο Νόμος 4538/2018 ”Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις”.Ο Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για τη σύσταση και τη σύνθεση του… Περισσότερα »Νόμος 4538/2018 ”Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις” – Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Άλλοι Νόμοι Γενικής Νομοθεσίας

ΝΟΜΟΣ 4512/2018  Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγρ. Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ… Περισσότερα »Άλλοι Νόμοι Γενικής Νομοθεσίας