Θέσεις Εργασίας Συμβούλου Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης & Υπευθύνου Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ | NEWSEAE.GR

ΣΜΑΝ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»  (AUTONOMOUS CITIZENS LAB),  σύμφωνα με  την Απόφαση 2_05/1/2020 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Το έργο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»  προτείνει ενέργειες οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων πριν και μετά την ενηλικίωσης τους, με στόχο την αυτονόμησή τους σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι οι αακόλουθες:

Α.ΑΑριθμός ΘέσεωνΕιδικότητα/ Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψηςΣχέση Απασχόλησης
1

2

1

1

Σύμβουλος Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης

Σύμβαση ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται στους 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου.

Σύμβουλος Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •  Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε συναφές με τη θέση αντικείμενο (π.χ επιστήμες της εκπαίδευσης , κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, διαχείριση προσωπικού)
 • Τουλάχιστο τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ασυνόδευτους ανηλίκους ή/και νέους σε ηλικία πρόσφυγες/μετανάστες
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επαγγελματικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης.
 • Καλή γνώση του κανονιστικού πλαισίου της ελληνικής αγοράς εργασίας
 • Γνώση Γαλλικών ή Αραβικών ή Νταρί ή Ουρντού

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την αξιολόγηση και ανάδειξη των προσόντων των ωφελούμενων, την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, την ενημέρωσή τους για τις υπάρχουσες προοπτικές ένταξής τους και τους τρόπους ανεύρεσης νόμιμης εργασίας.
 • Αντιστοίχιση των ενδιαφερόντων και προσόντων των ωφελούμενων με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και επικοινωνία με υποψήφιους εργοδότες για δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής ένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας.
 • Διεξαγωγή έρευνας και δημιουργία ευκαιριών φοίτησης σε επαγγελματικά λύκεια και δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών workshops και σεμιναρίων με στόχο την κατάρτιση και την ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των ωφελούμενων
 • Παροχή συμβουλευτικής και έμπρακτης υποστήριξης σε θέματα αναζήτησης και διατήρησης αυτόνομης στέγης (π.χ καθοδήγηση στη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας, συνοδείες σε επισκέψεις διαμερισμάτων κα)
 • Προώθηση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων μέσω της δημιουργίας ευκαιριών συμμετοχής σε εκπαιδευτικά, εθελοντικά, επιμορφωτικά και άλλης φύσεως προγράμματα που διοργανώνονται από άλλους φορείς

Υπεύθυνος/νη Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •   Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συναφές με τη θέση αντικείμενο (π.χ. Επικοινωνία και ΜΜΕ, Μάρκετινγκ, Κοινωνικές και ανθρωπιστικές Επιστήμες) Τουλάχιστον ένας χρόνος εργασιακής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση διαδικτυακών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά και άριστη ικανότητα γλωσσικής επιμέλειας κειμένου
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο των ΜΚΟ
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και ενίσχυση του επικοινωνιακού προφίλ της οργάνωσης με στόχο τη διεύρυνση της αναγνωρισιμότητάς της και την προσέλκυση νέων χορηγών
 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (έντυπα, δελτία τύπου, newsletter) με στόχο την προβολή του έργου και των δράσεων της οργάνωσης
 • Διαχείριση της ιστοσελίδας της οργάνωσης και οργανωμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων συγκέντρωσης πόρων, προσέλκυσης νέων μελών και εθελοντών και προσέγγισης του ευρύτερου κοινού
 • Υποστήριξη της παρουσίας της οργάνωσης στα ΜΜΕ
 • Εκπαίδευση μελών του προσωπικού στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συγκέντρωσης πόρων και σε εξειδικευμένες επικοινωνιακές τεχνικές

Τρόπος υποβολής

Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας και επικοινωνία με εταιρίες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους με στόχο τη δημιουργία ενός Δικτύου Εταιριών Συνεργατών που θα προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης στους ωφελούμενους του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα  στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως  τις 20/01/2020.

 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή στα αγγλικά
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω email, θα πρέπει στον τίτλο να αναφέρεται η θέση εργασίας για την οποία ο/η υποψήφιος/α υποβάλει την αίτησή του.

Σε όλους τους υποψήφιους θα αποσταλεί email  επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι εντός δέκα (10) ημερών:

1.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφο

2.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

Η διαδικασία επιλογής  των υποψήφιων από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η προκήρυξη θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για τουλάχιστον 12 ημέρες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προσλήψεων και θα προσκληθεί σε συνέντευξη περιορισμένος αριθμός υποψηφίων.

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν για τις θέσεις του Συμβούλου Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης και του Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση του έργου και σε περίπτωση χρονικής επέκτασης  της Δράσης.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων


Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!