Θέσεις Εργασίας Νοσηλευτή/ριας & Ψυχολόγου στην Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ | NEWSEAE.GR

ΝΟΣΤΟΣ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέσεις εργασίας :

1) Προκήρυξη Θέσης Νοσηλευτή/ριας

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Νοσηλευτή/ριας για το έργο «TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη δημιουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανήλικων, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο». Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται 4ωρο με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 ώρα 12:00. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αποσταλούν με ταχυδρομείο, δεκτές θα είναι εκείνες που θα έχουν ημερομηνία αποστολής έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης και ημερομηνία και ώρα παράδοσης έως τις 20/01/2020 ώρα 12:00. Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ
Διεύθυνση: Νοταρά 45 και Μετσόβου 30 Τ.Κ. 10683 Αθήνα
Τμήμα Προσωπικού για την «Προκήρυξη για την θέση Νοσηλευτή/ριας για το έργο TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II».
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
3. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος ασύλου).
4. Άδεια Εργασίας, όπου απαιτείται.
5. Πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τα μορφωτικά και επαγγελματικά τους προσόντα.(π.χ. πτυχίο ή σχετικές πιστοποιήσεις)
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην περίπτωση που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
7. Βεβαίωση του φορέα στον οποίο οι υποψήφιοι/ες παρείχαν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους , όπου θα αναφέρονται το όνομα και το είδος του φορέα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α παρείχε τις υπηρεσίες
ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83
Τηλ.: 210 52 31 966 - Fax: 210 52 21 950
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.nostos.org.gr
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του/της και το είδος των υπηρεσιών στην περίπτωση που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
Σε περίπτωση επιλογής ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίσει:
1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4375/2016.
2. Πιστοποιητικό Υγείας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

2) Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ψυχολόγου

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου για το έργο «TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο». Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται 4ωρο με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 ώρα 12:00. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αποσταλούν με ταχυδρομείο, δεκτές θα είναι εκείνες που θα έχουν ημερομηνία αποστολής έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης και ημερομηνία και ώρα παράδοσης έως τις 20/01/2020 ώρα 12:00. Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ
Διεύθυνση: Νοταρά 45 και Μετσόβου 30 Τ.Κ. 10683 Αθήνα
Τμήμα Προσωπικού για την «Προκήρυξη για την θέση Ψυχολόγου για το έργο TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II».

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!