Θέση Εργασίας για 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Θήβα) - NEWSEAE.GR

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ

Γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας

ΣΟΧ 2/2018 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, υπ’ όψιν κου Παναγιώτη Καινούργιου, (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 7767033).


Η Ανακοίνωση


Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, λήγει στις 04.04.2018.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!