Θέση Εργασίας για ένα Ψυχολόγο στο Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Χίου. Αιτήσεις έως 27/3/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ LOGOΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:
μίας  (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων στη Χίο, με ειδικότητα:

1.Ψυχολόγος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

•    Αίτηση Υποψηφιότητας
•    Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
•    Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
•    Βιογραφικό Σημείωμα
•    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 Θα συνεκτιμηθούν η αποδεδειγμένη γνώση χορήγησης και βαθμολόγησης σταθμισμένων ψυχολογικών δοκιμασιών (νοημοσύνης, προσωπικότητας), η πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση και η προϋπηρεσία σε θέση με συναφές αντικείμενο εργασίας.

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση &αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 17:00-21:00 από την δημοσίευση της παρούσης έως τις 27/03/2018.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, καθημερινά 17:00 - 21:00,  στο τηλέφωνο 22710 – 20000 (εσωτερική γραμμή 3).


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Η ΑΙΤΗΣΗ

Κέντρο Παιδιού Και Εφήβου


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!