Θέση Εργασίας για 1 Ψυχολόγο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Αιτήσεις έως 24/3/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων συνεργασίας με σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Local Alliance for Intergration (LION - 776213)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
 ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “LOcal Alliance for Integration (LION - 776213)” Κωδ. 0883, του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ειδικότερα, η παρούσα Πρόσκληση αφορά την κάλυψη: μιας (1) θέσης ψυχολόγου (ΚΩΔ_Α1), με ιδιωτικό συμφωνητικό και σύμβαση αμιγούς έργου, μέγιστης διάρκειας 22 μηνών.
Τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής και τα ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερομένων που υποβάλουν πρόταση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης αναφέρονται παρακάτω:
Ειδικός συνεργάτης - ψυχολόγος (ΚΩΔ_Α1)
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ
• Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, τουλάχιστον 7ου επιπέδου (M.Sc.) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό πεδίο «Μετανάστευση και υγεία».
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη χάραξη πολιτικών υγείας, φροντίδας και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων.
Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1
ΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αίτηση, Σύνοψη στοιχείων βιογραφικού, Αναλυτικό βιογραφικό σε μορφή pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στο πεδίο «Θέμα/Subject» θα πρέπει να αναγράφουν: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ LION_Α1.
Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών στοιχείων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα των Προκηρύξεων του ΕΛΚΕ της ΕΣΔΥ. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα και την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα των Προκηρύξεων του ΕΛΚΕ της ΕΣΔΥ (http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=prokirixeis_elke)
και στην κα Χαρίκλεια Ξύκη (τηλ. 213-2010394). Η ενημέρωση σχετικά με την τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας των Ανακοινώσεων του ΕΛΚΕ της ΕΣΔΥ (http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=anakoinosieis).

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Αίτηση - Σύνοψη στοιχείων βιογραφικού


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!