Θέση Δραματοθεραπευτή στο ΚΔΗΦ της ΠΕΓΚΑΠ- ΝΥ. Αιτήσεις έως 13/9/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΕΓΚΑΠ NY NEWSEAE.GR
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Άνοιξη Αττικής και Χαλάνδρι Αττικής  της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236 και 5002213, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης (1) Δραματοθεραπευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση
2.    Βιογραφικό Σημείωμα
3.    Αντίγραφο Σπουδών
4.    Φωτοτυπία ταυτότητας
5.    Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, έως 13 Σεπτεμβρίου 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ- ΤΡΙΑΣ ΚΔΗΦ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!