23 Θέσεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κ.Π.–Π.Α.Μ.Θ. (1 Ψυχολόγο, 2 Κοιν. Λειτουργούς, 1 Νηπιαγωγό, Κοινωνικοί Φροντιστές κλπ. Αιτήσεις έως 23/8/2018 - NEWSEAE.GR

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ NEWSEAE.GR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
KATAΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοιώνει ότι θα προβεί στην Κατάρτιση Καταλόγων Επικουρικού Προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι (23) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα κατά Παράρτημα, Κωδικό ειδικότητας, κατηγορία, αριθμό θέσεων και χρονική διάρκεια.

ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2018 Α

ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2018 Β

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην ίδια διεύθυνση.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μάτσικας Νικόλαος 2510 241 913 και Αμπατζή Μερόπη 2510 241 915.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και μία μόνο κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/-ας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) ήτοι από 13-08-2018 έως και 23-08-2018.

Η Αίτηση

 

PDF ICON POPI

 

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!