Θέσεις για Επαγγελματικό Σύμβουλο, 2 Κοιν. Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτή, Ανθρωπιστικών & Κοιν. Επιστημών κλπ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αιτήσεις έως 20/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου
Πατρών» ΕΡΓΟ: «Υποέργο 1: "Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών".
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 5010919/80513

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 559/23-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του Υποέργου 1, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΘΕΣΗ 1 Ειδικότητας Επαγγελματικού Συμβούλου

ΘΕΣΗ 2 Ειδικότητας Ιατρού

ΘΕΣΗ 3 Ειδικότητας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΘΕΣΗ 4 Ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού

ΘΕΣΗ 5 Ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού

ΘΕΣΗ 6 Ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή

ΘΕΣΗ 7 Ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γραφείο
Κοινωνικής Μέριμνας.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/, μέχρι την 20/08/2018.

 

pdf pop

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!