Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πελοποννήσου - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΤΕΙ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NEWSEAE.GR

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου, προκηρύσσει την πλήρωση τις παρακάτω θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Μία (01) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή/Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία με έμφαση στις Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ7374 για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και ΑΡΡ7377 για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή.

2. Μία (01) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή/Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία με έμφαση στην Κατάκτηση του λόγου».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ7383 για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και ΑΡΡ7385 για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή.

3. Μία (01) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή/Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στην Ποιότητα Ζωής».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ7384 για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και ΑΡΡ7386 για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 ( ΦΕΚ Α΄ 173/24-11-1983), όπως ισχύει σήμερα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 18/08/2018 έως και 16/09/2018 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr. (Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο: 2721045320 και στη διεύθυνση : Αντικάλαμος- Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα Μεσσηνίας.

PDF ICON

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!