Θέσεις για Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό Προσωπικό στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ του Δήμου Μεγαρέων. Αιτήσεις έως 13/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) » ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (Δ.Η.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΒΑΘΜΙΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (με εξειδίκευση στη Ρυθμική Γυμναστική)

1

ΠΕ ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (με εξειδίκευση στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ)

1

ΠΕ ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Κοινωνιολόγος

1

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Δασκάλων

1

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά) 

1

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Ξένων Γλωσσών (Γαλλικά) 

1

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Θεατρολογίας

2

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητές Χορού

2

ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικοί

4

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών

1

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση  του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ) και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00– 14:00, στα γραφεία της Επιχείρησης στο Κυριακούλειο  Πολιτιστικό Κέντρο (Κεντρική πλατεία Μεγάρων- 1ος όροφος),

Τηλέφωνο 2296082747 & 89150 και φαξ 2296089121), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018  και θα διαρκεί ως και την  Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 (δέκα ημερολογιακές ημέρες).

pdf pop

 

 

Δείτε  εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη και την Αίτηση

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!