Θέσεις για 1 Κοινωνικό Λειτουργό, 2 Γενικών Καθηκόντων κλπ στην Αθήνα. Αιτήσεις έως 4/8/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

MEDIN ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η - MEDICAL INTERVENTION
Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 115 27 - Τηλ. & Φαξ: 210-7778770, E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος
για τη στελέχωση των ξενώνων που λειτουργεί η Ιατρική Παρέμβαση «Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ :
1. 1 Κοινωνικού λειτουργού για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας για τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΕΣΤΙΑ

2. 2 Γενικών καθηκόντων

3. 1 Μάγειρας

αναλυτικά :


1. ΦΟΡΕΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΣΗ: Κοινωνικού λειτουργού για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου σε συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας
• Ενημέρωση του ανήλικου σχετικά με τη λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εντός και εκτός αυτής.
• Διεξαγωγή ατομικής συνέντευξης.
• Κατάρτιση ατομικού σχεδίου φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του ασυνόδευτου ανήλικου.
• Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του ασυνόδευτου ανήλικου κατά τη διαδικασία υποδοχής του στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του στη δομή.
• Παραπομπή του ωφελούμενου παιδιού στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται ψυχική υποστήριξη, ή σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της υγείας του παιδιού.
• Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
• Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και κατά την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
• Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
• Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
• Συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο στις δραστηριότητες που συμμετέχει εκτός δομής όσο και σε διευθετήσεις προσωπικών του υποθέσεων που αφορούν το πλαίσιο προστασίας τους (π.χ. υπηρεσία ασύλου, νοσοκομεία, κλπ).
• Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανηλίκου με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή του και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
• Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι εθελοντές στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
• Τήρηση αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών ατομικών φακέλων.
• Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ανταλλάσσοντας πληροφορίες και σκέψεις για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων.
• Aαναλαμβάνει να ακολουθεί τις οδηγίες που θα δίνονται από την Εταιρία για την τήρηση της ασφάλειας επεξεργασίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που η τελευταία επεξεργάζεται είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας. Επίσης αναλαμβάνει να συμμετέχει στα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης που θα διοργανώνει η Εταιρεία για την βέλτιστη ασφάλεια κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 

2.ΘΕΣΗ: 2 Γενικών καθηκόντων ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 25/7/2018 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Ενημερώνεται για το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών και φροντίζει για την υλοποίησή του σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό .
• Ενημερώνει τον Διοικητικό της δομής για την επάρκεια όλων των απαραίτητων υλικών και φροντίζει για την έγκαιρη συμπλήρωση αναλώσιμου και μη υλικού, υλοποιεί δε την παραλαβή, φύλαξη και συντήρησή τους.
• Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα τις ανάγκες που προκύπτουν υποδεικνύοντας πάντα θετικό και συνεργατικό πνεύμα.
• Προσέρχεται στις ατομικές και ομαδικές (τακτές ή έκτακτες) συναντήσεις της δομής , με την ομάδα του προσωπικού, ενίοτε και στην κοινή με τα παιδιά ομάδα.
• Σέβεται τα δικαιώματα , τις ανάγκες και κάθε στοιχείο εθνικής- πολιτισμικής – θρησκευτικής ταυτότητας των παιδιών και νέων και αποφεύγει κάθε σχόλιο προσωπικού χαρακτήρα που εν δυνάμει θα μπορούσε να εκληφθεί με αρνητικό, προσβλητικό τρόπο από κάποιο παιδί ή που γενικότερα αντίκειται στις αρχές της δομής.
• Ελέγχει σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία την είσοδο και έξοδο των εθελοντών, επισκεπτών και φίλων και φροντίζει για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή παραμονής τους στο χώρο.
• Επιτηρεί τους κοινόχρηστους χώρους της δομής και φροντίζει για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν.
• Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ωρών και κανόνων κοινής ησυχίας
• Επιμελείται της διατήρησης κανόνων καθαριότητας και υγιεινής, προτρέποντας και τα παιδιά σε αυτήν.
• Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό της δομής.
• Αποτρέπει κάθε μορφής καταστροφή αντικειμένων του χώρου και του δομικού ιστού του κτηρίου , εκπαιδεύοντας συγχρόνως τους νέους στο σεβασμό και στη λειτουργική τους χρήση.
• Επιμελείται της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων στο χώρο, θέτει ή διακόπτει αντίστοιχα τη λειτουργία φωτιστικών, θερμαντικών σωμάτων(θερμοσίφωνα) και των βρυσών, ώστε να γίνεται ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας
• Καταγράφει ιδιαίτερα συμβάντα , που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σε αντίστοιχο βιβλίο για την ενημέρωση των υπευθύνων. Παρατηρεί και ενημερώνει την Κ.Υ. για τυχόν αλλαγές στη διάθεση ή/και συμπεριφορά των παιδιών.
• Εντοπισμός και διαχείριση κάθε περίπτωσης κρίσης και επείγοντος περιστατικού και έγκαιρη ειδοποίηση του συντονιστή της δομής και του επιστημονικά υπεύθυνου.
• Ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή ή τον επιστημονικά υπεύθυνο για καταστάσεις, που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, για συμβάντα που εκφεύγουν της δικής του αρμοδιότητας και για κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση, που απαιτεί καθοδήγηση, κατεύθυνση και ειδικό χειρισμό – ακολουθεί δε τις οδηγίες, που του δίδονται.
• Aναλαμβάνει να ακολουθεί τις οδηγίες που θα δίνονται από την Εταιρία για την τήρηση της ασφάλειας επεξεργασίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που η τελευταία επεξεργάζεται είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας. Επίσης αναλαμβάνει να συμμετέχει στα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης που θα διοργανώνει η Εταιρεία για την βέλτιστη ασφάλεια κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 

3 ΦΟΡΕΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΣΗ: Μάγειρα ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 25/7/2018 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Συνεργάζεται με τον Συντονιστή και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Δομής για την εφαρμογή του διαιτολογίου.
Επιμελείται της ασφαλούς και υγιεινής διατήρησης των τροφίμων στους κατάλληλους χώρους, με τους κατάλληλους κανόνες καθαριότητας, θερμοκρασίας και έγκαιρης κατανάλωσης. Επιμελείται της άριστης καθαριότητας των ηλεκτρικών συσκευών και των σκευών παρασκευής των τροφίμων, όπως και των ντουλαπιών φύλαξής τους.
Προετοιμάζει έγκαιρα και με επιμέλεια τα καθημερινά γεύματα των παιδιών σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες οδηγίες, ενώ σε συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο λαμβάνει υπόψη τις διατροφικές /πολιτισμικές συνήθειες των παιδιών και τις εκφρασμένες προτιμήσεις τους, πάντα στο πλαίσιο του εφικτού.
Ετοιμάζει τα ενδιάμεσα μικρό-γεύματα, τα οποία παραλαμβάνουν τα παιδιά για το σχολείο τους.
Επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια την κατάσταση ασθενούς φιλοξενούμενου εφαρμόζοντας την υποδεικνυόμενη διατροφή.
Εκπαιδεύει στις βασικές αρχές μαγειρικής τα ενδιαφερόμενα παιδιά και μετά από απόφαση της ομάδας προσωπικού, εφόσον αυτό είναι προς όφελος των συγκεκριμένων παιδιών και δεν παρεμποδίζονται οι βασικές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
Υποβοηθείται στο έργο του/της από άλλα μέλη του προσωπικού, αν αυτό είναι δυνατόν και από μεγάλα παιδιά, στα οποία έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα, στα πλαίσια της ομαδικότητας και της εκπαίδευσης στην αυτονόμηση.
Ενημερώνει άμεσα Το συντονιστή για καταστάσεις, που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, για συμβάντα που εκφεύγουν της δικής του αρμοδιότητας και για κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση, που απαιτεί καθοδήγηση, κατεύθυνση και ειδικό χειρισμό – ακολουθεί δε τις οδηγίες, που του δίδονται.
Η καταγραφή των ελλείψεων της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία
Η υποβολή αναφοράς των ελλείψεων στον Διοικητικό

• Aναλαμβάνει να ακολουθεί τις οδηγίες που θα δίνονται από την Εταιρία για την τήρηση της ασφάλειας επεξεργασίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που η τελευταία επεξεργάζεται είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών
δεδομένων της Εταιρίας. Επίσης αναλαμβάνει να συμμετέχει στα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης που θα διοργανώνει η Εταιρεία για την βέλτιστη ασφάλεια κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού λειτουργού για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας / Γενικών καθηκόντων » έως 4 Αυγούστου 2018.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

pdf

 

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!