Θέση για Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου, πτυχ. Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών στην Κάριτας Ελλάς, Αθήνα. Αιτήσεις έως 20/7/2018 - NEWSEAE.GR

ΚΑΡΙΤΑ ΕΛΛΑΣ logo
Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου στην Αθήνα στα πλαίσια του προγράμματος «Αστικού Καταλύματος 2018- Στέγαση Προσφύγων / URBANSHELTERPROJECT 2018».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές / κοινωνικές επιστήμες ή σε συναφή κλάδο.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
• Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον, ενός (1) έτους σε ρόλο διαχείρισης ομάδων έκτακτων αναγκών.
• Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
• Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας,
συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
• Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
• Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
• Ικανότητα για εργασία υπό πίεση
• Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα ηγεσίας, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.

Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των
Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Αθήνα.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΣΠ 06/2018 - Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Αθήνα

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του Κωδικού της θέσης ΥΣΠ 06/2018 - Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Αθήνα

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ – COURIERκ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

 

PDF ICON POPI

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 

 

 

Η Αίτηση

Η Δήλωση συναίνεσης

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!