Θέση για Πτυχιούχο Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αιτήσεις έως 30/7/2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.newseae.gr

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5011046, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10073) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Κωνσταντίνου Σπανουδάκη ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και διοικητική/επιστημονική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (Ηράκλειο)

Αναλυτική περιγραφή έργου και παραδοτέων:
• Καταγραφή και διεκπεραίωση των αιτημάτων των φοιτητών που κατοικούν στις φοιτητικές κατοικίες στο Ηράκλειο.
• Επεξεργασία αιτήσεων φοιτητών των σχολών του Ηρακλείου
• Αρχική συνέντευξη και λήψη ιστορικού των φοιτητών που απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο.
• Παρακολούθηση των παραπομπών σε φορείς ή δομές ψυχικής υγείας της
πόλης.
• Στήριξη φοιτητών με οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα τα οποία
παρακωλύουν την φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο
• Συμμετοχή στην στήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αμοιβή αναδόχου: Καθαρή αξία παραστατικού: 28.000,00, ΦΠΑ: .6.720,00, Σύνολο 34.720,00

Διάρκεια σύμβασης: 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε δομές συμβουλευτικής στήριξης ενηλίκων
• Γνώση αγγλικών
• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (π.χ. ECDL)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

• Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε συναφή με τον κλάδο της Συμβουλευτικής
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τη Δευτέρα 30-07-2018 (ώρα 14:00).

Επικοινωνία για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και
ενστάσεων/απόψεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛKEΠΚ,
Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης:
Μαρία Βουλγαράκη, Τηλέφωνο: 2810394899, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!