Ινστιτούτα - Κέντρα Ερευνών Σύνδεσμοι - Links

 1. Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
 2. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
 3. Διόφαντος - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)
 4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 5. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ / GRNET)
 6. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
 7. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
 8. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (E.I.E.)
 9. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"
 10. Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία
 11. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
 12. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.)
 13. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
 14. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ)
 15. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
 16. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 17. Εθνικό Κέντρο Διαβήτη
 18. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 19. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 20. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 21. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
 22. Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου - Europass
 23. Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
 24. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
 25. Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (E.KE.ΠΙΣ.)
 26. Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών
 27. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 28. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
 29. Ελληνικό Ινστιτούτο Παιδείας και Νέας Τεχνολογίας
 30. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 31. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
 32. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (E.K.E.M.)
 33. Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού o "Άνθρωπος"
 34. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας
 35. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου
 36. Ινστιτούτο – Fifty-Fifty
 37. Ινστιτούτο "Νίκος Πουλαντζάς"
 38. Ινστιτούτο Goethe
 39. Ινστιτούτο Pushkin Αθηνών
 40. Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής
 41. Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών
 42. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
 43. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 44. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
 45. Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
 46. Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.)
 47. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 48. Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών
 49. Iνστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης
 50. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)
 51. Ινστιτούτο Εργασίας IN.E. (Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
 52. Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ
 53. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ
 54. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ΄΄Αρχιπέλαγος΄΄
 55. Ινστιτούτο Θερβάντες
 56. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
 57. Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  
 58. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
 59. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας
 60. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών 
 61. Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών Δ.Ο.Ε.  
 62. Ινστιτούτο Πληροφορικής
 63. Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής
 64. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)
 65. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
 66. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 67. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
 68. Ινστιτούτο Χημ. Μηχανικής & Χημ. Διεργασιών Υψηλών Θερμοκρασιών
 69. Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
 70. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 71. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
 72. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 73. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
 74. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (C.E.C.L.)
 75. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
 76. Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας
 77. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
 78. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 79. Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
 80. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 81. British Council στην Ελλάδα
 82. Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
 83. Education Institute
 84. Institut national de recherche pédagogique
 85. Institute for Educational Research
 86. Institute of International Education
 87. National Centre for Social Research (NatCen)
 88. National Foundation for Educational Research

Πόπη Γ. Γεωργίου

 • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
 • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!